Jag känner mig fabuous och vågar ta tillbaka min kvinnlighet. De praktiska delarna var mest givande, nu hem och öva.

Fab Face-deltagare