From now on I’ll do the dishes in my heels! Du är en inspiration. Det mest givande var den sista delen när man fick känna sig som ”Pretty Woman”

High Heels-deltagare