Jag förväntade mig att vara lite obekväm, vilket jag till min glada överraskning inte alls var. Roligast var att gå i trappa och jag sammanfattar med ”FEEL good!”

High Heels-deltagare