Denna kurs var givande till MAX! Så roligt med energin och att vi blev så bra. 🙂

High Heels-deltagare